Return to study ST000496 main page

Samples for study ST000496

Species: Homo sapiens (Factor headings shown in green)
mb_sample_id Subject name Sample name debridement PISA (mm2)
SA025748-Sa_pre_1No1422.680638
SA025721-Sa_pre_10No647.6230173
SA025720-Sa_pre_11No106.9751785
SA025719-Sa_pre_12No169.6461333
SA025711-Sa_pre_13No207.125122
SA025710-Sa_pre_14No197.3894838
SA025703-Sa_pre_15No151.5314612
SA025702-Sa_pre_16No392.5178292
SA025701-Sa_pre_17No592.3018424
SA025699-Sa_pre_18No45.43090876
SA025700-Sa_pre_19No375.6531412
SA025716-Sa_pre_2No299.0108552
SA025704-Sa_pre_20No286.6805052
SA025705-Sa_pre_21No490.224148
SA025709-Sa_pre_22No384.3830533
SA025708-Sa_pre_23No815.2010697
SA025707-Sa_pre_24No386.4772095
SA025706-Sa_pre_25No494.9750657
SA025723-Sa_pre_26No129.4646618
SA025724-Sa_pre_27No490.8218283
SA025741-Sa_pre_28No167.4736034
SA025740-Sa_pre_29No891.697172
SA025715-Sa_pre_3No268.0588579
SA025739-Sa_pre_30No1396.840592
SA025738-Sa_pre_31No613.6459072
SA025742-Sa_pre_32No1701.088926
SA025743-Sa_pre_33No264.9440031
SA025747-Sa_pre_34No1058.85014
SA025746-Sa_pre_35No59.7617169
SA025745-Sa_pre_36No1185.727135
SA025744-Sa_pre_37No133.7213083
SA025737-Sa_pre_38No973.0403728
SA025736-Sa_pre_39No551.9764329
SA025714-Sa_pre_4No263.7524451
SA025729-Sa_pre_40No201.1387498
SA025728-Sa_pre_41No163.4010768
SA025727-Sa_pre_42No435.8422209
SA025725-Sa_pre_43No147.0754035
SA025726-Sa_pre_44No464.1631135
SA025730-Sa_pre_45No218.452941
SA025731-Sa_pre_46No142.6721358
SA025735-Sa_pre_47No305.9627804
SA025734-Sa_pre_48No406.4223383
SA025733-Sa_pre_49No887.3338811
SA025712-Sa_pre_5No338.3206592
SA025732-Sa_pre_50No851.3172285
SA025713-Sa_pre_6No210.8385381
SA025717-Sa_pre_7No241.0880055
SA025718-Sa_pre_8No274.9672047
SA025722-Sa_pre_9No1306.482079
SA025698-Sa_pro_1Yes1422.680638
SA025670-Sa_pro_10Yes647.6230173
SA025669-Sa_pro_11Yes106.9751785
SA025668-Sa_pro_12Yes169.6461333
SA025661-Sa_pro_13Yes207.125122
SA025660-Sa_pro_14Yes197.3894838
SA025653-Sa_pro_15Yes151.5314612
SA025652-Sa_pro_16Yes392.5178292
SA025651-Sa_pro_17Yes592.3018424
SA025649-Sa_pro_18Yes45.43090876
SA025650-Sa_pro_19Yes375.6531412
SA025690-Sa_pro_2Yes299.0108552
SA025654-Sa_pro_20Yes286.6805052
SA025655-Sa_pro_21Yes490.224148
SA025659-Sa_pro_22Yes384.3830533
SA025658-Sa_pro_23Yes815.2010697
SA025657-Sa_pro_24Yes386.4772095
SA025656-Sa_pro_25Yes494.9750657
SA025672-Sa_pro_26Yes129.4646618
SA025697-Sa_pro_27Yes490.8218283
SA025673-Sa_pro_28Yes167.4736034
SA025689-Sa_pro_29Yes891.697172
SA025665-Sa_pro_3Yes268.0588579
SA025688-Sa_pro_30Yes1396.840592
SA025687-Sa_pro_31Yes613.6459072
SA025691-Sa_pro_32Yes1701.088926
SA025692-Sa_pro_33Yes264.9440031
SA025696-Sa_pro_34Yes1058.85014
SA025695-Sa_pro_35Yes59.7617169
SA025694-Sa_pro_36Yes1185.727135
SA025693-Sa_pro_37Yes133.7213083
SA025686-Sa_pro_38Yes973.0403728
SA025685-Sa_pro_39Yes551.9764329
SA025664-Sa_pro_4Yes263.7524451
SA025678-Sa_pro_40Yes201.1387498
SA025677-Sa_pro_41Yes163.4010768
SA025676-Sa_pro_42Yes435.8422209
SA025674-Sa_pro_43Yes147.0754035
SA025675-Sa_pro_44Yes464.1631135
SA025679-Sa_pro_45Yes218.452941
SA025680-Sa_pro_46Yes142.6721358
SA025684-Sa_pro_47Yes305.9627804
SA025683-Sa_pro_48Yes406.4223383
SA025682-Sa_pro_49Yes887.3338811
SA025663-Sa_pro_5Yes338.3206592
SA025681-Sa_pro_50Yes851.3172285
SA025662-Sa_pro_6Yes210.8385381
SA025666-Sa_pro_7Yes241.0880055
SA025667-Sa_pro_8Yes274.9672047
SA025671-Sa_pro_9Yes1306.482079
  logo